Coachande samtal

Coachen tar fram

ditt bästa jag
Vad är coaching? 

Coaching kan likställas med att ha en personlig tränare, fast för hjärnan. Du får hjälp att reda ut dina egna tankar. Ditt varför. Det i sin tur ger dig verktyg att bygga upp din motivation för att uppnå dina mål.

 

Anledningen till att många misslyckas med en livsstilsförändring är att de inte är medvetna om sina mentala hinder och invanda mönster. Genom samtalscoaching få du hjälp att bli medveten om dessa. Coaching är en personlig resa som hjälper dig framåt mot nya resultat. Kraftfulla förändringar sker när du vågar titta inåt först, för att sedan sikta utåt.

 

“Den viktigaste insikten du kan få i ditt liv är förståelsen för vem du är, innerst inne, dina tankemönster, sanningar och de övertygelser du har om dig själv. När du klargjort dessa börjar den riktiga resan mot en hållbar förändring.”  - Helena Grandell, samtalscoach på Dietistkompetens.

“En coach hjälper dig att växa, utvecklas och att övervinna motstånd, så att du når din fulla potential.”

Vad gör en coach?

Som coach hjälper Helena Grandell dig att hitta nya sätt att tänka och agera. Genom samtal och att ställa frågor får hon dig att gå utanför din bekvämlighetszon för att hitta dina mentala hinder. Genom att medvetandegöra, utmana och motivera så hittar du din egen drivkraft. 

 

Tillsammans tar ni reda på vad som är viktigt för dig. Du kan då göra aktiva val som för dig närmare ditt mål. Ni sätter delmål som är enkla att uppnå för att förstärka det positiva och hålla motivationen uppe. 

 

Vem kan behöva en coach?

Coaching kan vara något för dig som behöver hjälp att:

 • ändra din livsstil, men inte riktigt vet hur du ska komma igång
 • hitta vanor som höjer din livskvalitet och skapar balans i livet
 • bryta invanda mönster och beteenden
 • hitta din inre drivkraft till att göra vägval som för dig i rätt riktning
 • öka din självkänsla och ditt självförtroende
 • stärka din självbild och din självmedkänsla
 • förbättra dina matvanor och öka din fysiska aktivitet.


Vilka effekter har coaching?

Coaching hjälper dig:

 • medvetandegöra dina tankar och handlingar
 • att strukturera upp din tillvaro
 • att hitta nya lösningar, vägar och möjligheter
 • att upptäcka dina drömmar
 • till bättre självkänsla, självförtroende och tillit till dig själv 
 • till bättre samarbete och kommunikation med andra
 • att öka din produktivitet och din prestation
 • att öka ditt välmående
 • att utmana dig själv, våga mer och ta nya steg i livet
 • till handlingskraft för förändring. 

Hur går det till om jag vill bli coachad?

Coaching kan ske antingen genom personliga möten eller via telefon och videomöten. Ett samtal tar i regel en timme och det råder absolut sekretess, enligt ICF, International Coach Federations, etiska riktlinjer.

 

Hur kontakterna sker och hur många coachtillfällen du väljer att genomföra är individuellt men ett bra riktmärke är en uppstart med sex coachtillfällen. Du som klient väljer själv vilka saker du vill ta upp och fokusera på vid samtalen.

 

Innan ni inleder samarbetet får du ett gratis uppstartssamtal över telefon på cirka 30 minuter. Helena Grandell berättar då mer om hur det går till och ni sätter ramarna för samtalen.